Ohlášky 11. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  • Dnes se koná pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.
  • Příští neděli se koná pouť v Uničově ke cti Panny Marie Nanebevzaté.
  • Protože je slavnost Nanebevzetí Panny Marie zasvěceným svátkem ve všeobecné církvi, vynasnažme se tohoto dne, nebo alespoň v předvečer, účastnit se mše svaté (viz vigiliární eucharistická bohoslužba v Šumvaldě), i když nejsme v českých zemích vázáni ve svědomí. Totoéž platí i o svátečním odpočinku.
  • Dnes odpoledne odjíždí otec Pavel na duchovní cvičení do Lomce u Vodňan a vrací se v sobotu 17. srpna vpoledne. Myslete na svého kněze, aby načerpal do dalšího školního roku dostatek duhovních sil. Děkuji.
  V této souvislosti nepřehlédněte, prosím, drobných změn v pořadu bohoslužeb. V případě nouze se laskavě obracejte na farní úřad do Šternberska.

  Dlouhá Loučka

  • 4. srpna 2013, o 18. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.076,- Kč. PBZ!
  Ve středu 7. srpna 2013 proběhla v Dlouhé Loučce úspěšná kontrola projektu "obnova zdí okolo farního kostela" ze strany Státního zemědělského intervenčního fodnu.
  • V sobotu 17. srpna 2013 se rozloučíme při pohřební mši svaté ve 14h s panem Karlem Axmannem z Dlouhé Loučky. Poté bude jeho tělo uloženo ke slavnému vzkříšení na místním hřbitově. Ať odpočívá v pokoji.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka bude prožívat v neděli adorační den. Po mši svaté v 7:45 otec Pavel vystaví velebnou svátost. Ve 14h P. Pavel uzavře moderovanou adorací (bude trvat déle než obvyklé svátostné požehnání, zhruba jednu hodinu). Ochotní farníci ať se velkoryse zapíší do adoračních stráží do připraveného tiskopisu. I na našich vytrvalých modlitbách záleží duchovní blaho naší arcidiecíze, jakož i naší farnosti. Otec Pavel minulý rok musel adorovat tři hodiny v kostele sám, protože se nenašlo dost lidí, kteří by se přišli pomodlit. Za své farníky adoroval rád. V neděli dopoledne je ale otec Pavel jako ostatní faráři na bohoslužbách a není v jeho moci být současně na dvou místech a své farníky zastoupit. Připomínám, že adorační den je nástroj posvěcení naší arcidiecéze, který už před dlouhými lety nařídil svou autoritou otec arcibiskup. Vyjděme vstříc jeho požadavku.

  Kolekce devatenácti obrazů z rodinného majetku Skrbenských

  Kolekce rodových obrazů SkrbenskýchMilí farníci,

  s potěšením jsme obdrželi zprávu od pana Radka Polácha z Muzea Novojičínska, že bylo identifikováno 19 obrazů ze zkonfiskovaného majetku Hanse Skrbenského v Krásném Březně. Zmiňovaná kolekce byla umístěna také na zámku v Horní Dlouhé Loučce, kde pan kardinál Lev trávil na odpočinku poslédní léta svého života. S laskavým dovolením pana Polácha zveřejňujeme na ukázku jeden obraz. Obraz od 19. století určitě prošel těmito místy: Hukovice - Dřevohostice - pražské arcibiskupství - olomoucké arcibiskupství - Horní Dlouhá Loučka - Krásné Březno.
  Obrazy mohly být identifikovány i díky tomu, že byly zachyceny na dobových snímcích kardinálovy pracovny.

  otec Pavel 

  Ohlášky 04. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • O svátku Proměnění Páně si připomeneme 35 let od úmrtí papeže Pavla VI. RIP!
  • Oznamujeme, že 2. srpna 2013, zesnul  v Moravském Berouně emeritní farář v Nákle P. Květoslav Kulavík. RIP! Pohřeb se bude konat v pátek 9. srpna od 15h ve farním kostele v Nákle.

  Dodávám, že se dnes koná odpoledne pouť ke cti sv. Alfonsa Marii De Liguori v Červece od 14:30. Příští neděli se můžeme těšit na pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.

  Ohlášky 28. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,


  Společné

  • Římskokatolická farnost Ruda zve na pouť k Panně Marii Sněžné do Rudy v neděli 4. srpna 2013. V 9h bude celebrovat P. Mgr. ThLic. Radovan Hradil, v 11h mons. František Václav Lobkowicz, Opraem, biskup ostravsko-opavské diecéze.

  Dlouhá Loučka

  • 21. července 2013, o 16. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.520,- Kč. PBZ!
  • Ve čtvrtek 25. července jsem v čase obvyklé farní bohoslužby (v 18h) slavili requiem za naši zesnulou sestru Jarmilu Nakládalovou, roz Richterovou. RIP!

  Poohlédnutí za Arcidiecézním ministrantským táborem v Jižních Čechách 2013

  Milí farníci,

  abychom se aspoň trochu podělili o dobrou náladu, která panovala na našem Arcidiecézním ministrantském táboře ve Štěkni, prohlédněte si fotografie na tomto odkazu.  

  otec Pavel, Jan A Rosťa ORságovi a Dušánek Kyselý 

  Ohlášky 21. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  seznamte si s novými ohláškami.

  Společné
  • V sobotu 27. července a neděli 28. července se koná pouť na Staré Vodě ke cti sv. Anny.
  Dlouhá Loučka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.542,- Kč. PBZ!

  Šumvald
  • V sobotu 27. července se koná v horní kapli pouť ke cti sv. Anny.

  Paseka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.502,- Kč. PBZ!

  otec Pavel
   

  Ohlášky 14. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci!

  Společné

  • Od pondělí 15. do čtvrtku 18. července 2013 ruším feriální bohoslužby, protože se účastním Arcidiecézního ministrantkého tábora ve Štěkni.
  Dlouhá Loučka
  • O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se při mši svaté vybralo 520,- Kč. PBZ!
  • 7. července 2013, o 14. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.200,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 7. 7. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Pseka

  Milovaní farníci,

  Dlouhá Loučka

  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.507,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V sobotu 29. června 2013 se vybralo při pohřební mši svaté za zesnulého Josefa Smrčka celkem 1.500,- Kč. PBZ!
  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.600,- Kč. PBZ!
  • Dnes se koná sbírka na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení pro náš farní kostel.
  • Paní Marie Maitnerová věnovala dar na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení ve výši 633,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 30. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • V pátek 28. června vykonali biřmovanci pouť na Uhlířský vrch nad Bruntálem.
  • V pondělí 1. července 2013 přijede na vizitaci pan děkan P. Josef Janek. Je to poslední vizitace, kterou v úřadu bude konat.
  • Ve středu 3. července navštíví otec Pavel nemocné se svatými svátostmi.
  • Novým děkanem šternberského děkanátu a současně farářem v Uničově byl jmenován P. Mgr. Svatopluk Pavlica.
  • Do Nové Hradečná přichází nový farář P. Mgr. Pavel Stuška.
  • Do Šternberku přichází nový kaplan P. Mgr. Pavel Zaczyk.
  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se bude letos řídit v našich farnostech dle nedělního pořadu bohoslužeb.

  Ohlášky 23. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • V neděli 30. června 2013 si připomíná kard. Lva Skrbenského z Hříště i jeho rodiště. V Kuníně bude slavit J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, od 15h mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Poté bude následovat vernisáž velké výstavy o našem oslavenci pod názvem „Lev oděný v purpuru“, na niž jsme zapůjčili také pohřební paramenta, jež věnoval naší farnosti velmistr a arcivévoda Evžen Habsburský. Za naši farnost se oslav v Kuníně zúčastní otec Pavel.
  • Školního výletu v pondělí 17. června 2013 se zúčastnilo celkem 8 dětí ze Šumvaldu, 5 z Paseky, dospělých včetně otce Pavla bylo 7 osob. Celkové náklady (5.135,- Kč) byly pokryty díky poplatku (dítě po 180,- Kč, dospělý po 280,- Kč) a příspěvku farnosti (96,- Kč na 1 dítě).
  Školním výletem jsme zakončili i letošní výuku katolického náboženství. Přihlášky do příštího roku bude možno podávat k rukám otce Pavla, anebo ředitelů škol.

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr