Ohlášky 30. 10. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné:

  • Dnes se v našich kostelích čte pastýřský list českých a moravských biskupů u příležitosti připravovaného blahořečení 14 pražských mučedníků.
  Výtěžek příští nedělní sbírky (7. října 2012) bude věnován na pokrytí nákladů spojených s organizací tohoto mimořádného počinu. Další případné dary mohou věřící odesílat prostřednictvím jednorázového platebního příkazu na následující účet: 1002148329/0800 pod VS 649 130 nejpozději do 20. 10. 2012.
  Co je to blahořečení? Blahořečení je slavnostní úkon papeže, kterým se dovoluje věřícím veřejná úcta k danému služebníku Božímu či služebnici Boží ve stanovených mezích. Nejedná se tedy ještě o neomylné prohlášení učitelského úřadu církve jako v případě svatořečení.
  Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené.
  V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data blahořečení, a to 13. října tohoto roku. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.

  Rukodělný kroužek na faře v Dlouhé Loučce

  Ing. Soňa Šlosarová se spolupracovníky a spolupracovnicemi zve do rukodělného kroužku, který bude probíhat každý čtvrtek v době od 14.00 hod do 16.00 hod na faře v Dlouhé Loučce. Setkávání je určeno pro maminky a děti, ale vítáme každého, kdo se bude chtít připojit k našemu snažení něco pěkného vyrobit. Nebudeme ale jen pracovat, budeme si taky trochu hrát :-). První setkání se uskuteční 4. října 2012.
  Přijďte a uvidíte...

  Body rozšiřující téma dnešního kázání (25. neděle v liturgickém mezidobí, cyklus B))

  Vážení a milí farníci,
  téma dnešního nedělního kázání je velmi široké. Nebylo proto možné zabíhat do podrobností. Pokud zvídaví čtenáři budou chtít více sestoupit pod povrch, vřele doporučuji tématický cyklus papeže Benedikta XVI., kterému se věnoval v uplynulých měsících víceméně každou středu během pravidelné generální audience. Při těchto setkáních podivuhodně nasvítil fenomén modlitby z mnoha stran. Připojuji hypertextový odkaz na příslušnou podrubriku Vatikánského rozhlasu a přeji příjemné čtení.

  Ohlášky 23. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a drazí farníci,

  Společné:

  • V pátek 28. září slavíme sv. Václava. Pořad bohoslužeb jako v neděli. Téhož dne si připomínáme výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (rovných 20 let!). A ještě jedno památné výročí, 34 let od smrti papeže Jana Pavla I.
  • 29. září o svátku sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, si připomínáme 89 let od smrti služebníka Božího ThDr. Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.
  • Od této neděle je možno zapisovat u otce Pavla úmysly mši svatých na kalendářní rok 2013!

  Vlajky vyvěšené na faře v Dlouhé LoučceDlouhá Loučka

  • O 24. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 817,- Kč. PBZ!
  • O dnešní slavnosti se koná odpoledne od 14h ve farním kostele svátostné požehnání.
  • Ve čtvrtek bude otec Pavel služebně mimo farnost, je proto nucen přesunout pravidelnou mši na osmou hodinu ranní. Před ní svatý růženec a od 6:30 do 7:30 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.
  • Vyvěšování vlajek na farní budově: Podle přání olomouckého ordinariátu, začneme i my od slavnosti sv. Václava vyvěšovat na farní budově státní vlajku. K ní připojíme také vlajkou moravskou zemskou a znak olomoucké arcidiecéze.

  Ohlášky 16. 09. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážená farníci,

  Společné:

  • V sobotu 15. září se konalo svěcení nového kříže na Bouzově, také za účasti P. Pavla Hödla.

  Dlouhá Loučka

  • O 23. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.004,- Kč. PBZ!
  • Děti z Dlouhé Loučky přihlášené do katolického náboženství budou po dohodě s rodiči navštěvovat římskokatolické náboženství na ZŠ Šumvald od 12:30 do 13:15. Já se postarám o to, abych žáčky odvezl i přivezl.

  Ohlášky 9. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Na pátek připadá svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcena mj. i lesní kaple v paseckém sanatoriu!
  • V pátek si připomeneme 21 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity ThDr. Františka Vaňáka.
  • Římskokatolická farnost Jívová zve o slavnosti Panny Marie Bolestné na pouť do svého skvostného barokního chrámu: 9:15 - modlitba růžence ve farním kostele; 10:00 - slavnostní poutní mše svatá /hlavní celebrant P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci/; 11:00 - mariánská pobožnost.
  • Těm, kdo nosí jméno Mariino, přejeme ke svátku vše nejlepší.

  Ohlášky 2. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní farníci,

  Společné:

  •    P. Pavel Hödl pobíral v uplynulých dvou týdnech řádnou dovolenou. Po návštěvě Spíše se přesunul na Svatou Horu, kde prožil duchovní cvičení.
  •    Tento týden začíná nový školní rok. Vše nejlepší a Boží požehnaní, hojnost darů Ducha svatého a ochranu svatých andělů strážných pro naše děti.
  •    Na tento týden připadá také první pátek v měsíci.
  •    Ve středu navštívím se svatými svátostmi jako obyčejně naše nemocné.
  •    V sobotu 8. září se na Velehradě koná velká ministrantská pouť naší arcidiecéze.

  Ohlášky 26. 08. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Ohlášky 19. 08. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  P. Pavel pobírá od pondělí 20. do pátku 24. srpna řádnou dovolenou (Slovensko). Po tuto dobu se všechny bohoslužby, vyjma pohřebních, ruší. V případě zádušní mše se obracejte buď v Uničově anebo v Nové Hradečné.

  • Rodičům školákům připomínám, aby neprodleně dodali přihlášky svých dětí do katolického náboženství.
  • O 21. neděli v liturgickém mezidobí (26. srpna) si připomeneme úmrtí P. Zdeňka Holušy. RIP!

  Církevní "restituce". Přečetli jsme: P. Josef Koláček

  Tentokrát jsme za Vás přečetli rozjímavou báseň českého jezuity, žijícího v Římě, P. Josefa Koláčka, v níž glosuje současnou diskusi o tom, zda stanovená výše finančního odškodnění je dostačující. Odkazujeme na internetový článek.


  Třiatřicáté výročí Fatimy


  Kolik stojí jeden den ve vězení?

  Kolik stojí týden ve vězení?

  Kolik rok a kolik desítky let?

  Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení?

  Kolik stojí 42.763 let v komunistických vězeních. ČSR?

  Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice

  v rozmezí let 1950-1968.

  Před půlnocí z 13. dubna