Nové kategorie ve fotogalerii!

  Vážení čtenáři našich webových stránek,
  dovolte mi, abych vás upozornil, že do naší fotogalerie přibyla spousta nových snímků. Omlouvám se tímto, že dlouhé měsíce jste si žádné přírůstky nemohli prohlédnout.
  Otec Pavel 

  Ohlášky 25. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • Dnes se konají hody v Dolní Dlouhé Loučce. Přistoupí-li věřící katolík ke svátosti oltářní, pochoputelně ve stavu milosti, smí získat při návštěvě kostela plnomocné odpustky, pokud se pomodlí na úmysl papeže (např. Otče náš, Zdrávas a Věřím v Boha).
  • Přihlášky do nepovinného předmětu náboženství ve školním roce 2013/2014 jsou k dispozici u východu z našich kostelů.

  Dlouhá Loučka

  • 18. srpna 2013, o 20. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.267,- Kč. PBZ!
  • Odpoledne se koná svátostné požehnání ve 14h.
  • Byla pořízena vodoměrná šachta pro místní faru.

  Ohlášky 18. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Následují sktuální ohlášky:

  Společné

  • Dnes se koná pouť v Uničově ke cti Panny Marie Nanebevzaté.
  • O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ukončil na pokyn věčného Veleknze svou službu na zemi P. Mgr. Josef Švéda, nám milý kněžský spolubratr v děkanátu. Zádušní mše svatábude slavena v pátek 23. srpna 2013 nejprve ve farním kostele v Bohuňovicích v 10:30 a následně v Klášterci (u Šumperka) v 15h, kde bude uloženo jeho tělo ho rodinného hrobu ke slavnému vzkříšení.
  • Děkuji farníkům za to, že mě provázali během duchovních cvičeních svou modlitbou.

  Ohlášky 11. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Společné

  • Dnes se koná pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.
  • Příští neděli se koná pouť v Uničově ke cti Panny Marie Nanebevzaté.
  • Protože je slavnost Nanebevzetí Panny Marie zasvěceným svátkem ve všeobecné církvi, vynasnažme se tohoto dne, nebo alespoň v předvečer, účastnit se mše svaté (viz vigiliární eucharistická bohoslužba v Šumvaldě), i když nejsme v českých zemích vázáni ve svědomí. Totoéž platí i o svátečním odpočinku.
  • Dnes odpoledne odjíždí otec Pavel na duchovní cvičení do Lomce u Vodňan a vrací se v sobotu 17. srpna vpoledne. Myslete na svého kněze, aby načerpal do dalšího školního roku dostatek duhovních sil. Děkuji.
  V této souvislosti nepřehlédněte, prosím, drobných změn v pořadu bohoslužeb. V případě nouze se laskavě obracejte na farní úřad do Šternberska.

  Dlouhá Loučka

  • 4. srpna 2013, o 18. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.076,- Kč. PBZ!
  Ve středu 7. srpna 2013 proběhla v Dlouhé Loučce úspěšná kontrola projektu "obnova zdí okolo farního kostela" ze strany Státního zemědělského intervenčního fodnu.
  • V sobotu 17. srpna 2013 se rozloučíme při pohřební mši svaté ve 14h s panem Karlem Axmannem z Dlouhé Loučky. Poté bude jeho tělo uloženo ke slavnému vzkříšení na místním hřbitově. Ať odpočívá v pokoji.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka bude prožívat v neděli adorační den. Po mši svaté v 7:45 otec Pavel vystaví velebnou svátost. Ve 14h P. Pavel uzavře moderovanou adorací (bude trvat déle než obvyklé svátostné požehnání, zhruba jednu hodinu). Ochotní farníci ať se velkoryse zapíší do adoračních stráží do připraveného tiskopisu. I na našich vytrvalých modlitbách záleží duchovní blaho naší arcidiecíze, jakož i naší farnosti. Otec Pavel minulý rok musel adorovat tři hodiny v kostele sám, protože se nenašlo dost lidí, kteří by se přišli pomodlit. Za své farníky adoroval rád. V neděli dopoledne je ale otec Pavel jako ostatní faráři na bohoslužbách a není v jeho moci být současně na dvou místech a své farníky zastoupit. Připomínám, že adorační den je nástroj posvěcení naší arcidiecéze, který už před dlouhými lety nařídil svou autoritou otec arcibiskup. Vyjděme vstříc jeho požadavku.

  Kolekce devatenácti obrazů z rodinného majetku Skrbenských

  Kolekce rodových obrazů SkrbenskýchMilí farníci,

  s potěšením jsme obdrželi zprávu od pana Radka Polácha z Muzea Novojičínska, že bylo identifikováno 19 obrazů ze zkonfiskovaného majetku Hanse Skrbenského v Krásném Březně. Zmiňovaná kolekce byla umístěna také na zámku v Horní Dlouhé Loučce, kde pan kardinál Lev trávil na odpočinku poslédní léta svého života. S laskavým dovolením pana Polácha zveřejňujeme na ukázku jeden obraz. Obraz od 19. století určitě prošel těmito místy: Hukovice - Dřevohostice - pražské arcibiskupství - olomoucké arcibiskupství - Horní Dlouhá Loučka - Krásné Březno.
  Obrazy mohly být identifikovány i díky tomu, že byly zachyceny na dobových snímcích kardinálovy pracovny.

  otec Pavel 

  Ohlášky 04. 08. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • O svátku Proměnění Páně si připomeneme 35 let od úmrtí papeže Pavla VI. RIP!
  • Oznamujeme, že 2. srpna 2013, zesnul  v Moravském Berouně emeritní farář v Nákle P. Květoslav Kulavík. RIP! Pohřeb se bude konat v pátek 9. srpna od 15h ve farním kostele v Nákle.

  Dodávám, že se dnes koná odpoledne pouť ke cti sv. Alfonsa Marii De Liguori v Červece od 14:30. Příští neděli se můžeme těšit na pouť v Nové Hradečné ke cti sv. Vavřince.

  Ohlášky 28. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,


  Společné

  • Římskokatolická farnost Ruda zve na pouť k Panně Marii Sněžné do Rudy v neděli 4. srpna 2013. V 9h bude celebrovat P. Mgr. ThLic. Radovan Hradil, v 11h mons. František Václav Lobkowicz, Opraem, biskup ostravsko-opavské diecéze.

  Dlouhá Loučka

  • 21. července 2013, o 16. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.520,- Kč. PBZ!
  • Ve čtvrtek 25. července jsem v čase obvyklé farní bohoslužby (v 18h) slavili requiem za naši zesnulou sestru Jarmilu Nakládalovou, roz Richterovou. RIP!

  Poohlédnutí za Arcidiecézním ministrantským táborem v Jižních Čechách 2013

  Milí farníci,

  abychom se aspoň trochu podělili o dobrou náladu, která panovala na našem Arcidiecézním ministrantském táboře ve Štěkni, prohlédněte si fotografie na tomto odkazu.  

  otec Pavel, Jan A Rosťa ORságovi a Dušánek Kyselý 

  Ohlášky 21. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  seznamte si s novými ohláškami.

  Společné
  • V sobotu 27. července a neděli 28. července se koná pouť na Staré Vodě ke cti sv. Anny.
  Dlouhá Loučka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.542,- Kč. PBZ!

  Šumvald
  • V sobotu 27. července se koná v horní kapli pouť ke cti sv. Anny.

  Paseka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.502,- Kč. PBZ!

  otec Pavel
   

  Ohlášky 14. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci!

  Společné

  • Od pondělí 15. do čtvrtku 18. července 2013 ruším feriální bohoslužby, protože se účastním Arcidiecézního ministrantkého tábora ve Štěkni.
  Dlouhá Loučka
  • O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se při mši svaté vybralo 520,- Kč. PBZ!
  • 7. července 2013, o 14. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.200,- Kč. PBZ!