Ohlášky 23. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a drazí farníci,

  Společné:

  • V pátek 28. září slavíme sv. Václava. Pořad bohoslužeb jako v neděli. Téhož dne si připomínáme výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (rovných 20 let!). A ještě jedno památné výročí, 34 let od smrti papeže Jana Pavla I.
  • 29. září o svátku sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, si připomínáme 89 let od smrti služebníka Božího ThDr. Antonína Cyrila Stojana, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského.
  • Od této neděle je možno zapisovat u otce Pavla úmysly mši svatých na kalendářní rok 2013!

  Vlajky vyvěšené na faře v Dlouhé LoučceDlouhá Loučka

  • O 24. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 817,- Kč. PBZ!
  • O dnešní slavnosti se koná odpoledne od 14h ve farním kostele svátostné požehnání.
  • Ve čtvrtek bude otec Pavel služebně mimo farnost, je proto nucen přesunout pravidelnou mši na osmou hodinu ranní. Před ní svatý růženec a od 6:30 do 7:30 bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci.
  • Vyvěšování vlajek na farní budově: Podle přání olomouckého ordinariátu, začneme i my od slavnosti sv. Václava vyvěšovat na farní budově státní vlajku. K ní připojíme také vlajkou moravskou zemskou a znak olomoucké arcidiecéze.

  Ohlášky 16. 09. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážená farníci,

  Společné:

  • V sobotu 15. září se konalo svěcení nového kříže na Bouzově, také za účasti P. Pavla Hödla.

  Dlouhá Loučka

  • O 23. neděli v mezidobí se při mši svaté vybralo 1.004,- Kč. PBZ!
  • Děti z Dlouhé Loučky přihlášené do katolického náboženství budou po dohodě s rodiči navštěvovat římskokatolické náboženství na ZŠ Šumvald od 12:30 do 13:15. Já se postarám o to, abych žáčky odvezl i přivezl.

  Ohlášky 9. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Na pátek připadá svátek Povýšení sv. Kříže, jemuž je zasvěcena mj. i lesní kaple v paseckém sanatoriu!
  • V pátek si připomeneme 21 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity ThDr. Františka Vaňáka.
  • Římskokatolická farnost Jívová zve o slavnosti Panny Marie Bolestné na pouť do svého skvostného barokního chrámu: 9:15 - modlitba růžence ve farním kostele; 10:00 - slavnostní poutní mše svatá /hlavní celebrant P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci/; 11:00 - mariánská pobožnost.
  • Těm, kdo nosí jméno Mariino, přejeme ke svátku vše nejlepší.

  Ohlášky 2. 9. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní farníci,

  Společné:

  •    P. Pavel Hödl pobíral v uplynulých dvou týdnech řádnou dovolenou. Po návštěvě Spíše se přesunul na Svatou Horu, kde prožil duchovní cvičení.
  •    Tento týden začíná nový školní rok. Vše nejlepší a Boží požehnaní, hojnost darů Ducha svatého a ochranu svatých andělů strážných pro naše děti.
  •    Na tento týden připadá také první pátek v měsíci.
  •    Ve středu navštívím se svatými svátostmi jako obyčejně naše nemocné.
  •    V sobotu 8. září se na Velehradě koná velká ministrantská pouť naší arcidiecéze.

  Ohlášky 26. 08. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Ohlášky 19. 08. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  P. Pavel pobírá od pondělí 20. do pátku 24. srpna řádnou dovolenou (Slovensko). Po tuto dobu se všechny bohoslužby, vyjma pohřebních, ruší. V případě zádušní mše se obracejte buď v Uničově anebo v Nové Hradečné.

  • Rodičům školákům připomínám, aby neprodleně dodali přihlášky svých dětí do katolického náboženství.
  • O 21. neděli v liturgickém mezidobí (26. srpna) si připomeneme úmrtí P. Zdeňka Holušy. RIP!

  Církevní "restituce". Přečetli jsme: P. Josef Koláček

  Tentokrát jsme za Vás přečetli rozjímavou báseň českého jezuity, žijícího v Římě, P. Josefa Koláčka, v níž glosuje současnou diskusi o tom, zda stanovená výše finančního odškodnění je dostačující. Odkazujeme na internetový článek.


  Třiatřicáté výročí Fatimy


  Kolik stojí jeden den ve vězení?

  Kolik stojí týden ve vězení?

  Kolik rok a kolik desítky let?

  Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení?

  Kolik stojí 42.763 let v komunistických vězeních. ČSR?

  Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice

  v rozmezí let 1950-1968.

  Před půlnocí z 13. dubna

  Přečetli jsme: Na cestě k malému stádci

  Přečetli jsme tentokrát na stránkách Vatikánského rozhlasu tuto skvělou přednášku současného papeže z roku 1958:

  Podle náboženských statistik je západní Evropa ještě stále téměř kompletně křesťanský světadíl. Vyskytuje se však sotva ještě nějaký jiný případ, o němž by bylo jako zde všeobecně známo, že statistika klame: Tato – podle svého názvu – křesťanská Evropa se zhruba před čtyřmi staletími stala kolébkou nového pohanství, které nezadržitelně roste v samém srdci církve a hrozí, že ji zvnitřku podlomí. Vzhled církve v novověku je podstatně určován tím, že se zcela novým způsobem stala církví pohanů a ještě mnohem více jí i nadále bude – nikoliv jako kdysi církví pohanů, z kterých se stali křesťané, nýbrž církví pohanů, kteří se ještě nazývají křesťany, avšak ve skutečnosti se stali pohany. Pohanství dnes vězí v církvi samé a právě to je rozlišujícím znakem jak církve našich dní, tak nového pohanství. Jedná se o pohanství v církvi a o církev, v jejímž srdci žije pohanství.

  Ohlášky 12. 8. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  • Nepřehlédněte drobné změny v pořadu bohoslužeb v souvislosti s adoračním dnem v Pasece!
  • Římskokatolická farnost Uničov zve na poutní oslavu svátku Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 18. srpna začne v 16:30 modlitba sv. růžence. Od 17h bude slavit novokněz poutní mši, po níž bude následovat mariánská pobožnost.
  • Ve středu si římská církev připomíná Nanebevzetí Panny Marie. Tato velkolepá slavnost je v univerzální církvi zasvěceným svátkem. U nás se alespoň doporučuje zúčastnit se mše svaté (Šumvald od 18:00).

  Ohlášky 5. 8. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní!

  Jako dáreček dnes přiládám dva krásné snímka, jak vypadal fasrní kostel sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce před II. sv. válkou.

  Farní kostel sv. Bartoloměje na fotografii před II. světovou válkouFarní kostel sv. Bartoloměje na fotografii pořízené před II. světovou válkou

  Společné:

  •    Minulou středu navštívil se svatými svátostmi nemocné otec Pavel.
  •    V pondělí 6. srpna bude nainstalováno do našich kostelů nové úsporné bezpečnostní zařízení.
  •    V neděli 12. srpna se koná svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné.

  Dlouhá Loučka

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.143,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.242,- Kč. PBZ!
  •    V pondělí 6. srpna odpadá pravidelná mše svatá, protože otec Pavel je na dovolené

  Šumvald

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.400,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.650,- Kč. PBZ!
  •    O patrociniu sv. Anny v sobotu 28. července se v horní kapli při mši svaté vybralo 1.550,- Kč. PBZ!
  •    V pondělí bude opraven alarm na farním kostele.
  •    Začalo se s přípravami obnovy zanedbané hrobky P. Grmely na místním hřbitově. Tomuto knězi děkujeme mimojiné za to, že dal naší farnosti nádhernou kroniku.

  Paseka

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.229,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 954,- Kč. PBZ!
  •    V údolí Sýčků u Paseky táboří děti z Brodku u Prostějova. Tuto neděli tam bude zvlášť slavena mše svatá pro od 18h.


   

  32. týden

  5. – 12. srpna 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka