Ohlášky 27. 10. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • V neděli 3. listopadu 2013 si připomínáme 31 let od úmrtí služebníka Božího P. ThDr. Antonína Šuránka.
  • Slavnost Výročí Posvěcení kostela je dle Římského kalendáře obnoveného po II. vatikánském koncilu velmi důležitá. Proto ji v souladu s platnými rubrikami překládám v Dlouhé Loučce a Šumvaldu z pátku, kdy nebývá ve farním kostele mše svatá, na dnešní neděli.
  • O této neděli se mění letní čas na zimní! Z toho důvodu dojde k úpravě časů včednodenních bohoslužeb.
  • Upozorňujeme na loni rozšířené možnosti k získání plnomocných odpostků pro duše v očistci.

  Chvěje se vám ruka před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky?

  miloslav-kardinal-vlk-2Milí farníci,

  pokud váháte, jak se zachovat při blížících se volbách do dolní komory Parlamentu České repupliky,
  třeba vám pomůže moudrýprof. Petr Piťha článek pana kardinála Miloslava Vlka.
  Příjemné čtení přeje.
  Inspirující je také útlá, sympatická brožurka, zveřejněná i na internetu, jejímž autorem je P. Petr Piťha, který čtivou formou, sobě vlastní, pomáhá voličovi k poučenějšímu rozhodnutí.

  otec Pavel 

  Ohlášky 20. 10. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a milé farnice,

  Společné

  • V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře šternberského děkanátu na rok 2014. 1 výtisk stojí 55,- Kč.
  • V úterý 22. října 2013 si připomeneme 11 let od vraždy P. Cyrila Vrbíka, faráře v Dubu. RIP!
  • V sobotu 26. října 2013 bude od 10h v Pasece udílet svaté biřmování osmi osobám Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. Pontifikální liturgii bude zpěvem doprovázet sbor Carmen ze Zábřeha pod vedením pana Karla Ozorovského. S tímto pěveckým tělesem jste se mohli seznámit v Dlouhé Loučce při zádušní mši za kardinála Lva Skrbenského z Hříště u příležitosti 75 let od jeho úmrtí, ale také během svatohubertských mší, které proběhly v paseckém farním kostele v uplynulých dvou letech.

  Ohlášky 13. 10. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci

  Společné

  • V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře šternberského děkanátu na rok 2014. 1 výtisk stojí 55,- Kč.
  • O příští neděli se koná sbírka na misie.
  • V úterý 15. října 2013, na který připadá svátku III. třídy sv. Terezie z Avily, se bude od 9h slavit výjimečně ve farním kostele sv. Bartoloměje u hlavního oltáře mše svatá tichá v latinském jazyce dle Římského misálu z roku 1962; ministrantské služby se ujme pan varhaník J. Přidal ze Šternberka. Dříve narození farníci, přijďte si vděčně připomenout stále svěží mešní obřad, který vás v mládí duchovně formoval.

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 6. října 2013, o 27. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 745,- Kč. PBZ!
  • V sobotu 12. října 2013 přijme ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce ve 14h svatý křest kromě Eriky Klárky Dostálové z Olomouce také Matyáš Měrka z Dlouhé Loučky.
  • V pondělí 14. října 2013 se koná od 12:30 ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce requiová mše za zesnulou paní Kadlecovou, původně z Valšova Dolu. Poté bude její tělo odvezeno ke zpopelnění.
  Večerní mše sv. se kvůli uvedenému requiem ruší!

  Ohlášky 6. 10. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Společné

  • V sakristii jsou k dostání stolní kalendáře šternberského děkanátu na rok 2014. 1 výtisk stojí 55,- Kč.
  • O této neděli se čte v našich kostelích pastýřský list k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  • Od této neděle si můžete osobně u otce Pavla zapisovat úmysly mší svatých na kalendářní rok 2014. Případná mešní stipendia, prosím, přinášejte buď těsně před slavením „vaší“ mše, anebo hned po ní, nikoli v dlouhém předstihu. Tento postup je v lepším souladu s církevním právem.

  Ohlášky 29. 09. 2013 (Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka)

  Nové ohlášky a pořad bohoslužeb k dispozici našich čtenářů. Zvláště upozorňuji na začátek výuky náboženství na ZŠ Paseka a ZŠ Šumvald.

  Společné

  • V sobotu 28. září 2013, o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, se konala druhá poprázdninová schůzka našich biřmovanců. Během ní bylo mj. oznámeno, že do Paseky zavítá 26. října pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
  • O první středě v měsíci, tj. 2. října 2013 navštívím se svatými svátostmi naše nemocné, tentokrát odpoledne, protože dopoledne budu služebně v Olomouci.
  • V sobotu 5. října 2013 se uskuteční další schůzka biřmovanců, na faře v Dlouhé Loučce, od 16h.
  • V našich farnostech zakončíme tzv. Rok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI., v neděli 24. listopadu 2013 o slavnosti Ježíše Krista Krále vyznáním víry, k němuž si z rozhodnutí arcibiskupa olomouckého máme přinést z domu kříž. Letos totiž slavíme výročí Ediktu milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže, nebo alespoň ten, který nosíme na krku.
  • Růžencové pobožnosti v měsíci říjnu dle pořadu bohoslužeb. Povede je otec Pavel osobně. V důsledku toho pak bude odpadat kázání při mši svaté. Těm, kdo se pravidelně modlí svatý růženec, přislibuje Matka Boží mnohé milosti, mezi nimiž vévodí příslib, že takový její ctitel neumře bez Boží milosti.
  • Ke katolickému náboženství na našich školách: Hlavní náplní letošní výuky jsou biblické příběhy Starého a Nového zákona, které zpravidla vynikají poutavým a barvitým líčením. Děti se tedy budou mít na co těšit.
  • Z Nekrologia Arcidiecéze olomoucké: 13. září 2013 uběhlo 12 let od úmrtí významného tvůrce posvátné architektury Ing. Tomýše Černouška, jáhna olomoucké arcidiecéze. Mezi jeho díla vyniká např. poutní bazilika ve Zlatých Horách, anebo kaple sester kapucínek ve Šternebrku; 14. září 2013 jsme si připomněli  22 let od zesnutí arcibiskupa Františka Vaňáka; 28. září 2013 uplyne 35 let od úmrtí papaže Jana Pavla I.; 29. září 2013 si připomeneme celých 90 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a současně 27 let od úmrtí P. Stanislava Wariše, bratra otce Františka.

  Dodatečné ohlášky 39. týdne/ 25. týdne v liturgickém mezidobí

  Dodatečně zveřejňuji, po své dovolené, pořad bohoslužeb tohoto týdne. Děkuji za trpělivost.

  39. týden

  22. – 29. září 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  22. 9.

  Neděle

  25. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za Františka Horáčka, celou rodinu Horáčkovou a na poděkování za uzdravení vnučky

  Šumvald

  9:30

  Za + Emila Lachnita, manželku a celou rodinu

  Paseka

  11:00

  ?

  23. 9.

  Pondělí

  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  Dlouhá Loučka

  18:00

   

  24. 9.

  Úterý

  Úterý 25. týdne v liturgickém mezidobí

  ---

  ---

  ---

  25. 9.

  Středa

  Středa 25. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  18:00

  Za vnuka, pravnuka, prapravnučku a rodinu Koutnou, zvláště + Jiřího

  26. 9.

  Čtvrtek

  Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  výstav velebné svátosti, tichá adorace, nešpory, svátostné požehnání

  17:30

  svatý růženec – tajemství světla

  18:00

  mše sv.: Za MUDr. Zdenka Pastora

  27. 9.

  Pátek

  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  Paseka

  17:00

  Za * a + rodinu Zdražilovou, Zetkovou a  Janů

  28. 9.

  Sobota

  Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona česého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Šumvald

  9:30

  Za + Jaroslava Šenka, * manželku a rodiče z obou stran

  Paseka

  11:00

  Za manžela, * a + rodinu

  Dlouhá Loučka

  14:00

  svátostné požehnání

  29. 9.

  Neděle

  26. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

   

  Šumvald

  9:30

  Za Františka Vepříka, manželku, pravnučku

  Paseka

  11:00

  Za rodiče Kolarovičovy a manžela, za * a + rodinu

   

   

  Upozornění na skvělý sloupek o islámu

  P. Pavel Hödl na výpravě nad skalní město Petra, pod kopcem Har Haroun, kde je pochován Mojžíšův bratr ÁrónMoji milovaní,

  včera jsem se večer vrátil do své dlouholoučské "rezidence". Zážitků z Jordánska bylo mnoho. Nejvíce mě však znepokojovala všudypřítomná muslimská realita. Proto jsem uvítal moudrý sloupek Milana Glasera na stránkách Vatikánského rozhlasu, na který si Vás dovoluji upozornit.
  Ani nevíte, jak jsem si dnes vpoledne vychutnal zvuk našich křesťanských zvonů. Celý týden jsem totiž slýchal jen nahrané volání k modlitbě z reproduktorů minaretů.

  Milan Glaser: O islámu jinak 

  Ohlášky 08. a 15. 09. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • Připomínám, že jsou k dispozici přihlášky do katolického náboženství.
  • Od soboty 14. září do neděle 22. září 2013 pobírá otec Pavel řádnou dovolenou v Jordánsku. Arcibiskupství olomoucké opakovaně naléhá na to, že zaměstnanci, především kněží, mají povinnost, je-li to aspoň trochu možno, vyčerpat zákonnou dovolenou. Občas si mě totiž farníci dobírají, že mám boty toulavé.
  Mše svaté, pochopitelně krom nedělí, ruším. Výjimku tvoří jen mše svatá v paseckém sanatoriu 21. září 2013 ve 12:30, na níž bude zastupovat P. Antonín Pechal ze Šternberka.
  • V neděli 15. září 2013 bude zastupovat v našich kostelích P. Bohumír Vitásek z Olomouce.
  • V neděli 22. září bude zastupovat P. Gorazd Krušina, OPraem. ze Svatého Kopečka.
  • V sobotu 21. září 2013 se koná v katedrále sv. Václava v Olomouci pouť děkanátu Šternberk, na niž nás srdečně zve Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

  Ohlášky 01. 09. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Společné

  • Na 6. září 2013 připadá první pátek v měsíci.
  • Připomínám, že jsou k dispozici přihlášky do katolického náboženství.

  Dlouhá Loučka

  • 1. září 2013, o slavnosti sv. Bartoloměje, apoštola, se při mši svaté vybralo celkem 2.402,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • 1. září 2013, o 21. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo celkem 1.300,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • 1. září 2013, o 21. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.551,- Kč. PBZ!

  otec Pavel 

  36. týden

  1. – 8. září 2013

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Den

  Liturgická oslava

  Místo

  Čas

  Úmysl (poznámka)

  1. 9.

  Neděle

  22. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za + Dagmar Libichovou

  Šumvald

  9:30

  Za Emanuela Hubáčka, Angelu a syna Zdeňka

  Paseka

  11:00

  Za farníky

  2. 9.

  Pondělí

  Pondělí 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  18:00

  Za Antonína Hniličku a rodiče

  3. 9.

  Úterý

  Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  ---

  ---

  ---

  4. 9.

  Středa

  Středa 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Šumvald

  18:00

  Za dceru Alenku, vnuka a manžela, za spásu jejich duše s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  5. 9.

  Čtvrtek

  Čtvrtek 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  16:30 – 17:30

  výstav Nejsvětější svátosti oltářní, nešpory a svátostné požehnání

  17:30 – 18:00

  svatý růženec

  18:00

   

  6. 9.

  Pátek

  Pátek 22. týdne v liturgickém mezidobí

  Paseka

  17:00

  Za Jiřího Králíka a * rodinu

  7. 9.

  Sobota

  Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

  Paseka – sanatorium

  12:30

  8. 9.

  Neděle

  23. neděle v liturgickém mezidobí

  Dlouhá Loučka

  7:45

  Za farníky

  Šumvald

  9:30

  Za P. Romualda Filipa, Anežku, sourozence a rodiče

  Slavnost sv. Kunhuty, patronky naší farnosti

  Paseka

  11:00

  Za * a + občany (následuje výstav Te Deum a svátostné požehnání)