Ohlášky 8. 12. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  předem ohlášek a ořadu bohoslužeb přeji každému z vás, abyste to kratičké období adventní nepromarnili.

  Společné

  • V pondělí 9. listopadu 2013 se slaví Neposkrvněné Početí Panny Marie. Biskupové Čech a Moravy vřele vybízejí věřící, aby se tohoto dne účastnili mše svaté (v Dlouhé Loučce od 17h).

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 1. prosince 2013, o 1. neděli adventní, se při mši svaté vybralo celkem 746,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V sobotu 7. prosince 2013 jsme slavili ve filiální kapli sv. Antonína Paduánského v Břevenci pohřební liturgii od 14h za zesnulou paní Jiřinu Maitnerovou, která byla řádně zaopatřena svatými svátostmi. Ať odpočívá v pokoji!
  • Ve středu 11. prosince 2013 se při pohřební mši ve 14h rozloučíme s naším farníkem panem Maitnerem. Poté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu. Ať odpočívá v pokoji!

  Paseka

  • V neděli 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále, se při mši svaté vybralo celkem 971,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 1. 12. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Všimněte si laskavě změn v pořadu bohoslužeb, k nimž dochází kvůli adventu a svatomikulášským hodům v Šumvaldě.
  • Římskokatolická farnost Šumvald zve na mši svatou o slavnosti sv. Mikuláše, patrona farního kostela, která bude slavena v pátek 6. prosince 2013 od 18h. Bude při ní zpívat proslulá Svatomichalská gregoriánská schola. Pro nejmenší účastníky bude připravena mikulášská nadílka.
  • Ve středu navšívím naše nemocné se svatými svátostmi.

  Ohlášky 24. 11. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 17. listopadu 2013, o 33. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo na charitu celkem 5.633,- Kč. PBZ! Celá částka byla odeslána na účet Arcidiecézní charity Olomouc.
  • Dnes odpoledne se koná svátostné požehnání od 14h.

  Přečetli jsme: Děkovat za církevní restituce by měli i ateisté

  I tentokát, milí čtenáři, odkazujeme na zajímavý článek týkající se démonizovaných církevních restitucí. Rozumný čtenář ať posoudí sám, kdo nám lže. Já stojím na straně církve, spolu s autorem článku.
  Zdroj: Lidové noviny
   
  Datum vydání: 21. 11. 2013
  Číslo: 271
  Strana: 12
  Autor: VILÉM BARÁK
  Rubrika: Horizont
  Oblast: Celostátní deníky
  Sněmovna přehlasováváním Senátu schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Ústavní soud jej přezkoumal a neshledal v rozporu s ústavou, byly podepsány navazující smlouvy mezi státem a církvemi. Pacta sunt servanda, tedy smlouvy se mají dodržovat. Zvláště pokud má být "stát řízen jako firma".
  Zdálo by se, že všechny argumenty pro a proti byly vyřčeny, ale v rámci povolebního vyjednávání se opět hraje restituční kartou. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka z restituovaného Lidového domu vyzývá k omezení restitucí a církve nabádá ke skromnosti. Jako kdyby on sám a další členové elity sociální demokracie žili v chudobě a odříkání. Vyjádřil také obavu, aby se získané prostředky neprohospodařily. Poněkud nemístné rady od exministra financí, který i v době pětiprocentního hospodářského růstu dokázal vytvořit stomiliardové deficity ve státním rozpočtu.

  Ohlášky 17. 11. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci, návštěvníci našeho webu,

  seznamte se s novými ohláškami a pořadem bohoslužeb.

  Společné

  • O této neděli můžete sledovat na Tv Noe od 20h kulatý stůl na téma 1. světová válka. Do pořadu můžete vstupovat, např. se svými otázkami, postřehy či svědectvími, i přímým telefonátem či obdobnými moderními komunikačními kanály. Příští rok, 28. června 2014, uplyne 100 let od nelítostného atentátu bosensko-srbského anarchisty Gavrila Principa na korunního prince Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť hraběku Žofii Chotkovou.
  Měli bychom se tedy, podle názoru Arcibiskupské kurie v Olomouci, zaměřit příští rok také na přiměřené pietní připomenutí této události. Všechny organizační nápady směřujte ke mně. Podle mého mínění není nejšťastnější vzpomínat začátky válek, ale jejich konce. Přání Arcibiskupství však musíme respektovat
  • Na příští neděli připadá slavnost Ježíše Krista Krále. Touto slavností končí také šestiletý homiletický projekt Učící se církev, zveřejněný Českou biskupskou konferencí v říjnu 2007. Děkuji našim farníkům za trpělivou ochotu naslouchat poněkud náročnějším tématickým kázáním. Teprve čas ukáže, zda naši biskupové docílili svého záměru doplnit povědomí věřících o základních pravdách naší víry, o morálce a o slavení liturgie, jakož i pozvednout vzdělanost informovanějších jedinců. V našich farnostech se pochopitelně budeme při nedělních mších i nadále, věnovat vzdělávání, byť méně systematicky.

  Přečetli jsme: stát na církevních restitucích jen vydělá

  Tentokrát jsme přečetli, v Reflexu (č. 315) ze dne 11. listopadu 2013, kratičký a křišťálově jasný článek o populismu levicových stran týkající se zákona o majetkovém narovnání církví a státu. Seznamte se s ním i vy, milí návštěvníci našich stránek, máte-li chuť:
   
  Asi největší důvod ke sváru mezi ČSSD a dalšími stranami případné koalice jsou církevní restituce. Zbytečně, je to jen populismus pro neználky.
   ČSSD dlouhodobě kritizuje výši toho, co má stát ročně platit církvím a chce snížit platby státu. Proto chce téma vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi znovu otevřít při jednání o možné koalici. "Máme-li být partnery, tak se musíme bavit o všech otevřených tématech," vzkázal senátor za ČSSD Jiří Dienstbier možným koaličním partnerům. Ačkoli pro ANO a lidovce byly restituce dlouho uzavřenou kapitolou, v neděli se situace částečně změnila. Jan Bartůšek z KDU-ČSL se pro Českou televizi řekl, že vzhledem k sociální demokracii je "slušné o tom alespoň jednat".

  Ohlášky 10. 11. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb.

  Společné

  • Příští neděli se bude konat při mších svatých účelová sbírka na Charitu.

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 3. listopadu 2013, o 31. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 764,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V neděli 3. listopadu 2013, o 31. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.200,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • V neděli 3. listopadu 2013, o 31. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 768,- Kč. PBZ!

  otec Pavel

  2. listopadu 2013: Výuka katechismu v Pasece před sto lety. Ukázka a její odraz v Olomouckém deníku

  Jak bylo předem oznámeno, v sobotu 2. listopadu 2013 proběhla na Základní škole v Pasece rekonstrukce historické školy, včetně ukázek výuky. Otec Pavel se ujal výuky katechismu.
  Odkazujeme na pěknou reportáž Petry Pášové z neděle 3. listopadu 2013, která vyšla v Olomouckém deníku. Na fotografii krom otce Pavla stojí zleva žáci Vojtíšek Ščurka, Onřej Příhoda a Matyáš Bolard.
  Pěkné počtení! 

  Dušičkově: Zajímavý rozhovor v Lidových novinách s antropoložkou Olgou Nešporovou

  fin_olga_1132316048O památce věrných zemřelých 2. listopadu 2013 vyšel pěkný rozhovor s antropoložkou Olgou Nešporovou v Lidových dnech (č. 255, str. 27). Interview vedl Jiří Hanuš. Dovoluji si některé části ocitovat:

  S antropoložkou Olgou Nešporovou o tom, proč moderní společnost tabuizuje smrt, proč Češi své mrtvé pohřbívají bez obřadů a jak vypadají pohřby "šité na míru".
  Vytěsnění smrti z našich každodenních životů má podle Olgy Nešporové na svědomí moderní medicína, jejíž úspěchy učinily z umírání výjimečnou událost, která vlastně znamená neúspěch lékařů, který je záhodno skrýt před očima veřejnosti.
  - LN V historiografii se mluví o takzvané ochočené smrti. Měla by to být smrt, na kterou je člověk připravován, s níž počítá a kterou "zvládne". Většinou se říká, že to byla smrt našich předků, dobrá smrt. Nejedná se vlastně o jakousi idealizaci minulosti, lze smrt vůbec takto ochočit?
  Domnívám se, že smrt plně ochočit nelze. Přesto o to lidé různých kultur v minulosti i současnosti do jisté míry usilovali. Zpravidla při tom používali (a v celosvětovém měřítku stále používají) náboženské představy, které pomáhají smrt zařadit do určitého kontextu a stanoví její přesah. Ty se pak v reálném životě odrážely v mnoha konkrétních zvycích provázejících umírání a pohřbívání. To ovšem neznamená, že by smrt nebyla v minulosti bolestivá nebo že by se jí lidé nebáli či po ztrátě blízkých netruchlili. To ochočení v evropské minulosti spočívalo především v tom, že smrt byla díky své četnosti záležitostí, se kterou byli lidé více obeznámeni a díky tradicím věděli, jak se náležitě chovat, když přišla. Smrt byla všudypřítomná a důvěrně známá mimo jiné i proto, že život byl nejistější a krátký. Umírání bylo často mučivé a bolestivé, protože lékařská péče nebyla všem dostupná a neměla takové možnosti, jaké má dnes. Pravda je, že smrt byla často rychlejší (např. vinou infekčních chorob) a spoluúčast okolí na umírání člověka byla větší.

  Ohlášky 3. 11. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 27. října 2013, o slavnosti Výročí Posvěcení našeho farního kostela, se při mši svaté vybralo celkem 900,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • Při pohřební mši svaté za Anežku Šenkovou, roz. Kouřilovou, se vybralo celkem 3.300,- Kč. PBZ!
  • V neděli 27. října 2013, o slavnosti Výročí Posvěcení, se při mši svaté na misie vybralo celkem 1.450,- Kč. PBZ!

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr