Stojanův květen

  Sarkofág arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila StojanaVážení a milí farníci!

  Dostalo se mi do rukou velmi pěkné čtení o záslužném životě a díle olomouckého arcibiskupa Dr. Antonína Cyrila Stojana. Stojanův květen od známého českého církevního historika nám poslouží jako podklad k májovým promluvám.
  Kdo si chce připomenout tuto mimořádnou novověkou osobnost moravské církve, je srdečně zván na májové pobožnosti.
  Jejich organizace:
  - vždy přede mší Dlouhá Loučka v pondělí, Šumvald ve středu a Paseka v pátek. První májovou pobožnost a poslední ve farnosti povedu osobně.
  V ostatních dnech vřele vybízím farníky, aby se sešli v kostele a uctili Pannu Marii Královnu máje se stojanovským májovým čtením.
  Do tohoto milého Cinkova dílka se smíte začíst i v elektronické podobě, pokud kliknete na tento odkaz. Věřím, že to poslouží i k soukromé domácí pobožnosti.

  Otec Pavel

  Ohlášky 18.3.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní farníci,
  srdečně Vás zdravím po svém návratu ze zahraničí. Záměrně neříkám z ciziny, vždyť my všichni jsem katolíky římskými. Po dlouhé odmlce se tedy opět objevuje aktuální článek na našem farním webu. Dá-li Pán Bůh, brzy vyvěsím do fotogalerií také výběr snímků z mého téměř tříměsíčního pobytu ve Věčném městě.
  Ohlášky a pořad bohoslužeb ke stažení.
  Farní listy
  Otec Pavel

  Ohlášky 1.1.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní,
  slavností Matky Boží Panny Marie vstupuje většina katolíků římského roku do nového občanského roku. Přečtěme si s chutí nové ohlášky a seznamme se s pořadem bohoslužeb.
  Naskenované Farní listy: pdf FL_1_MMXII.pdf.
  Kéž Panna Maria, Gedeonovo rouno, přináší vláhu do našeho každičkého dne.
  o. Pavel

  Pastýřský list Mons. Jana Graubnera k vánoční době

  Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravskýDrazí bratři a sestry,
  dnes máme důvod se radovat, protože Bůh nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, protože sám Bůh se postavil na naši stranu. On je důvodem naší naděje, On je naší jistotou. Přeji a vyprošuji Vám, abyste vánoční blízkost Ježíše zakoušeli trvale. On přece slíbil, že bude mezi námi vždy, když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce. Pokusme se co nejčastěji o takový postoj, když se sejdeme doma v rodině, nebo s věřícími přáteli. I ve škole či na pracovišti snad objevíme věřícího křesťana. Najděme odvahu si mezi sebou říct, že chceme jeden druhého mít kvůli Ježíši tak rád, aby se On mohl znovu narodit v našem středu, abychom znovu mohli prožívat pravou vánoční radost
  z Ježíšovy blízkosti.
  Chci poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce zapojili do společného úsilí plněji prožívat svůj křest. Z více míst slyším, že stoupl počet těch, kteří požádali o svátost křtu, a někteří rodiče se při příležitosti křtu svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k přijímání svátostí, nebo se teprve začali připravovat na svou první zpověď a svaté přijímání. Objevili Boží přátelství a našli radost z Boha. Začali žít jako Boží děti. Z toho plyne úkol pro ostatní věřící, aby je laskavě přijali a zapojili do svého společenství.

  Ohlášky 25. 12. 2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Milovaní farníci, bratři a sestry, lidé dobré vůle!
  Pročtěte si laskavě nové ohlášky a pořad bohoslužeb. Díky vánočním svátku najde několik drobných změn.
  S přáním požehnaných Vánoc.
  Farní listy: pdf FL_51_MMXI.pdf
  Váš otec Pavel