Přečetli jsme: Na cestě k malému stádci

  Přečetli jsme tentokrát na stránkách Vatikánského rozhlasu tuto skvělou přednášku současného papeže z roku 1958:

  Podle náboženských statistik je západní Evropa ještě stále téměř kompletně křesťanský světadíl. Vyskytuje se však sotva ještě nějaký jiný případ, o němž by bylo jako zde všeobecně známo, že statistika klame: Tato – podle svého názvu – křesťanská Evropa se zhruba před čtyřmi staletími stala kolébkou nového pohanství, které nezadržitelně roste v samém srdci církve a hrozí, že ji zvnitřku podlomí. Vzhled církve v novověku je podstatně určován tím, že se zcela novým způsobem stala církví pohanů a ještě mnohem více jí i nadále bude – nikoliv jako kdysi církví pohanů, z kterých se stali křesťané, nýbrž církví pohanů, kteří se ještě nazývají křesťany, avšak ve skutečnosti se stali pohany. Pohanství dnes vězí v církvi samé a právě to je rozlišujícím znakem jak církve našich dní, tak nového pohanství. Jedná se o pohanství v církvi a o církev, v jejímž srdci žije pohanství.

  Ohlášky 12. 8. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné:

  • Nepřehlédněte drobné změny v pořadu bohoslužeb v souvislosti s adoračním dnem v Pasece!
  • Římskokatolická farnost Uničov zve na poutní oslavu svátku Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 18. srpna začne v 16:30 modlitba sv. růžence. Od 17h bude slavit novokněz poutní mši, po níž bude následovat mariánská pobožnost.
  • Ve středu si římská církev připomíná Nanebevzetí Panny Marie. Tato velkolepá slavnost je v univerzální církvi zasvěceným svátkem. U nás se alespoň doporučuje zúčastnit se mše svaté (Šumvald od 18:00).

  Ohlášky 5. 8. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Moji milovaní!

  Jako dáreček dnes přiládám dva krásné snímka, jak vypadal fasrní kostel sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce před II. sv. válkou.

  Farní kostel sv. Bartoloměje na fotografii před II. světovou válkouFarní kostel sv. Bartoloměje na fotografii pořízené před II. světovou válkou

  Společné:

  •    Minulou středu navštívil se svatými svátostmi nemocné otec Pavel.
  •    V pondělí 6. srpna bude nainstalováno do našich kostelů nové úsporné bezpečnostní zařízení.
  •    V neděli 12. srpna se koná svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné.

  Dlouhá Loučka

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.143,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.242,- Kč. PBZ!
  •    V pondělí 6. srpna odpadá pravidelná mše svatá, protože otec Pavel je na dovolené

  Šumvald

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.400,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.650,- Kč. PBZ!
  •    O patrociniu sv. Anny v sobotu 28. července se v horní kapli při mši svaté vybralo 1.550,- Kč. PBZ!
  •    V pondělí bude opraven alarm na farním kostele.
  •    Začalo se s přípravami obnovy zanedbané hrobky P. Grmely na místním hřbitově. Tomuto knězi děkujeme mimojiné za to, že dal naší farnosti nádhernou kroniku.

  Paseka

  •    O 16. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 1.229,- Kč. PBZ!
  •    O 17. neděli v liturgickém mezidobí se vybralo 954,- Kč. PBZ!
  •    V údolí Sýčků u Paseky táboří děti z Brodku u Prostějova. Tuto neděli tam bude zvlášť slavena mše svatá pro od 18h.


   

  32. týden

  5. – 12. srpna 2012

  Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Ohlášky 29. 7. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Moji milovaní!

  Abychom čtenářům umožnili přehlednější seznámení s aktualitami v našich farnostech, nebudou od této nedělní vyvěšovány soubory s ohláškami a pořadem bohoslužeb, ale budou pěkně rozepsány přímo v samotném článku.

  Společné

  O průběhu putovního tábora ministrantů olomoucké arcidiecéze se můžete dočíst na webových stránkách našich, ale i litoměřického biskupství. Za pozornost stojí hlavně povedené snímky ve fotogaleriích.

  Dlouhá Loučka

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.143,- Kč. PBZ!
  V pátek 27. července byl v našem farním kostele instalován digitální trojciferný číselník od slovenské firmy Elen, dobře viditelný odevšad a ovladatelný jak z kůru tak od oltáře, umožňující krom znázornění čísel písní i dané sloky. Děkujeme panu Jaroslavu Skopalíkovi za dobrý nápad, samotnou montáž i obstarání finančních prostředků. Náklady se vyšplahaly na 10 tisíc Kč.

  Šumvald

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.400,- Kč. PBZ!

  Paseka

  O 16. neděli v liturgickém mezidobí se při mši svaté vybralo 1.229,- Kč. PBZ!

  Následuje pořad bohoslužeb

  Ohlášky 08. 07. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení a milí farníci,

  i o prázdninách se ději mnoho věcí v našich farnostech. Seznamte se proto s ohláškami , pořadem bohoslužeb a prolistujte si i elektronickou verzi pdf Farních listů.

  Na přání rodičů připojuji také soubor obsahující

   doc aktuální přihlášku do katolického náboženství .
  Rodiče laskavě prosím, aby ji předali raději mně než dané škole. Budu tak mít lepší přehled o počtech přihlášených dětí. Děkuji.

  S křesťanským pozdravem

  P. Pavel

  Ohlášky 01. 07. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  otevřete si nové ohlášky , čerstvý pořad bohoslužeb a začtěte se i do pdf Farních listů .
  Další pěkné snímky ze školního výletu si prohlédněte, prosím, ve fotogalerii.


  V tomto týdnu jsem přistoupil s ohledem na státní svátky k přesunu času některých bohoslužeb na ranní hodinu. Vede mě k tomu nepřetržitá tradice církve už od apoštolských dob. Ráno je díky východu Slunce přirozeným symbolem Kristova zmrtvýchvstání. Kristus je oním Sluncem, které už nezapadá. Dodejme také, že první zjevení Vzkříšeného se odehrávala také v ranních hodinách. Vlastní dobou ke slavení Eucharistie – až na vigiliární bohoslužby, které vlastně už patří do následujícího dne – bylo vždy ráno. Svědčí o tom i sám Nový zákon, apoštolští otcové, církevní otcové a praxe církve. Až ve 20. stol. papež Pius XII. dovolil v odůvodněných případech slavit mši ve večerních hodinách. Těmito případy je hlavně pracovní doba účastníků bohoslužby.

  S prázdninovým pozdravem

  otec Pavel

  Na lanovceV žárovském kostele sv. Martina po mšiU Horní nádrže s výhledem na Jeseníky

  Ohlášky 24. 06. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Kněz podle chuti každého člověkaOhlášky , pořad bohoslužeb a pdf Farní listy jako na dlani.
  Školákům a studentům přejeme požehnané prázdniny.

  Otec Pavel

  Ohlášky 17. 06. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Dřevěný kostel v Žárové
  Moji milovaní,


  seznamte se s obvyklými nedělními přílohami, ohláškami , pořadem bohoslužeb a Farními listy . Zvláště rodiče nechť věnují pozornost Vodní elektrárna Dlouhé Stráně
  připravovanému školnímu výletu do Žárové a Dlouhých Strání (viz snímek):

  Vážení rodiče,
  na zakončení výuky náboženství pořádám pro své žáky za odměnu výlet. Půjde o středu 27. června. Účastníci výletu budou mít tento den ve škole volno. Pojedeme autobusem s panem Vranou z Oskavy.
  S následujícími body programu můžete počítat:
  - Děti z Paseky před obecním úřadem přibereme v 9h, z Dlouhé Loučky u Modré Hvězdy 9:20, ze Šumvaldu na návsi v 9:35.
  - Dále se bude pokračovat na exkurzi dřevěného kostelíka v Žárové (se mší svatou). Oběd na místě nejspíše z vlastních zásob.
  - Přejezd do Dlouhých strání. Exkurze přizpůsobená dětem ode 13 h: projekce filmu, dolní nádrže, lanovkou na horní nádrž. Rozchod, nákup suvenýrů.
  -    Návrat domů okolo 17h.
  Příspěvek na školní výlet je nepovinný, doporučuje se však 350 Kč (při nástupu do autobusu), zbylé náklady uhradí svým dětem farnosti.
  Dospělý doprovod: Dětí bude nanejvýš 23. O dospělý doprovod se kromě mě postará paní Iveta Kyselá a Žofie Čurdová, obě ze Šumvaldu, dále paní Berková z Dlouhé Loučky.
  Pokud se Vaše dítě nebude moci zúčastnit výletu, oznamte mi to laskavě co nejdříve.

  Ještě odkazuji na nové snímky ve fotogaleriích, tentokrát z poslední hodiny náboženství ze Šumvaldu.
  Otec Pavel