Ohlášky 28. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,


  Společné

  • Římskokatolická farnost Ruda zve na pouť k Panně Marii Sněžné do Rudy v neděli 4. srpna 2013. V 9h bude celebrovat P. Mgr. ThLic. Radovan Hradil, v 11h mons. František Václav Lobkowicz, Opraem, biskup ostravsko-opavské diecéze.

  Dlouhá Loučka

  • 21. července 2013, o 16. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.520,- Kč. PBZ!
  • Ve čtvrtek 25. července jsem v čase obvyklé farní bohoslužby (v 18h) slavili requiem za naši zesnulou sestru Jarmilu Nakládalovou, roz Richterovou. RIP!

  Poohlédnutí za Arcidiecézním ministrantským táborem v Jižních Čechách 2013

  Milí farníci,

  abychom se aspoň trochu podělili o dobrou náladu, která panovala na našem Arcidiecézním ministrantském táboře ve Štěkni, prohlédněte si fotografie na tomto odkazu.  

  otec Pavel, Jan A Rosťa ORságovi a Dušánek Kyselý 

  Ohlášky 21. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  seznamte si s novými ohláškami.

  Společné
  • V sobotu 27. července a neděli 28. července se koná pouť na Staré Vodě ke cti sv. Anny.
  Dlouhá Loučka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.542,- Kč. PBZ!

  Šumvald
  • V sobotu 27. července se koná v horní kapli pouť ke cti sv. Anny.

  Paseka
  • 14. července 2013, o 15. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.502,- Kč. PBZ!

  otec Pavel
   

  Ohlášky 14. 07. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci!

  Společné

  • Od pondělí 15. do čtvrtku 18. července 2013 ruším feriální bohoslužby, protože se účastním Arcidiecézního ministrantkého tábora ve Štěkni.
  Dlouhá Loučka
  • O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se při mši svaté vybralo 520,- Kč. PBZ!
  • 7. července 2013, o 14. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.200,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 7. 7. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Pseka

  Milovaní farníci,

  Dlouhá Loučka

  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.507,- Kč. PBZ!

  Šumvald

  • V sobotu 29. června 2013 se vybralo při pohřební mši svaté za zesnulého Josefa Smrčka celkem 1.500,- Kč. PBZ!
  • 30. června 2013, o 13. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 1.600,- Kč. PBZ!
  • Dnes se koná sbírka na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení pro náš farní kostel.
  • Paní Marie Maitnerová věnovala dar na pořízení lehkého ozvučovacího zařízení ve výši 633,- Kč. PBZ!

  Ohlášky 30. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní farníci,

  Společné

  • V pátek 28. června vykonali biřmovanci pouť na Uhlířský vrch nad Bruntálem.
  • V pondělí 1. července 2013 přijede na vizitaci pan děkan P. Josef Janek. Je to poslední vizitace, kterou v úřadu bude konat.
  • Ve středu 3. července navštíví otec Pavel nemocné se svatými svátostmi.
  • Novým děkanem šternberského děkanátu a současně farářem v Uničově byl jmenován P. Mgr. Svatopluk Pavlica.
  • Do Nové Hradečná přichází nový farář P. Mgr. Pavel Stuška.
  • Do Šternberku přichází nový kaplan P. Mgr. Pavel Zaczyk.
  • Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se bude letos řídit v našich farnostech dle nedělního pořadu bohoslužeb.

  Ohlášky 23. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • V neděli 30. června 2013 si připomíná kard. Lva Skrbenského z Hříště i jeho rodiště. V Kuníně bude slavit J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, od 15h mši svatou v kostele Povýšení sv. Kříže. Poté bude následovat vernisáž velké výstavy o našem oslavenci pod názvem „Lev oděný v purpuru“, na niž jsme zapůjčili také pohřební paramenta, jež věnoval naší farnosti velmistr a arcivévoda Evžen Habsburský. Za naši farnost se oslav v Kuníně zúčastní otec Pavel.
  • Školního výletu v pondělí 17. června 2013 se zúčastnilo celkem 8 dětí ze Šumvaldu, 5 z Paseky, dospělých včetně otce Pavla bylo 7 osob. Celkové náklady (5.135,- Kč) byly pokryty díky poplatku (dítě po 180,- Kč, dospělý po 280,- Kč) a příspěvku farnosti (96,- Kč na 1 dítě).
  Školním výletem jsme zakončili i letošní výuku katolického náboženství. Přihlášky do příštího roku bude možno podávat k rukám otce Pavla, anebo ředitelů škol.

  Ohlášky 9. 6. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení a milí,

  Společné

  • Kněžské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci: letos budou ordinováni na kněze jen dva jáhni. Z moravských diecézí je to nejméně!
  • Vzpomínkové oslavy na kard. Lva Skrbenského z Hříště krátce zaznamenal Katolický týdeník v posledním čísle (24/2013, str. 2).

  Dlouhá Loučka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při pontifikální mši svaté vybralo celkem na zrestaurování sochy Zmrtváchvstalého 14.057,- Kč. PBZ! V tuto chvíli je vybráno na daný účel 36,02% z celkové ceny.
  • V pondělí 17. června se mše svatá ruší kvůli tomu, že otec Pavel doprovází děti na školním výletě.

  Šumvald

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 950,- Kč. PBZ!

  Paseka

  • V neděli 9. června 2013, o 10. neděli v liturgickém mezidobí, se při mši svaté vybralo celkem 847,- Kč. PBZ!
  • O této neděli přijme svatý křest Tomáš Korotwitschka.

  otec Pavel

  Ohlášky 09. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci!

  Společné

  • Školní výlet pro děti navštěvující výuku náboženství v pondělí 17. června 2013: Tentokrát vyrazíme do brněnského exploratoria, kde se děti zúčastní interaktivního programu o vzniku sluneční soustavy.
  Pasecké děti budou mít sraz u OÚ v Pasece v 7h, odtamtud je bude kyvadlově odvážet na nádraží v Újezdě paní Ing. Soňa Šlosarová mikrobuskem a buď pan Bolard nebo jeho paní. Děti ze Šumvaldu mají shromaždiště u kostela (socha sv. Jana Nepomuka na parkovišti) rovněž v 7h. Odtamtud je bude odvážet otec Pavel a pan Ing. Dušan Kyselý.
  Babičky a dědečkové, maminky a tatínkové budou srdečně vítáni na palubě.
  Pojedeme vlakem (OS 3626) na Olomouc, z Uničova odjíždí v 7:45, z Újezda v 7:53. V Olomouci budeme v 8:28 a přesedáme na vlak do Brna (9.07 - v Brně 10:42).
  Z hl. nádraží pojedeme šalinou rovnou na hvězdárnu. Program začíná v 11:30 a trvá 45 minut. Poté necháme děti něco nakoupit a přejdeme do blízkého kostela sv. Augustina, kde bude mše. Zbývá nám přibližně hodina volného času, kterou využijeme podle situace.
  Návrat rychlíkem 907 Špilberk (z Brna 15:18, v Olom. 16:51), z Olom. osobákem 3637 v 16:57, v Újezdě 17:32, Uničově 17:41.
  Cena: skupinová jízdenka na jednoho okolo 200,- Kč, 60,- Kč v hvězdárně na osobu, lístky na šalinu počítejme 20,- Kč na osobu, celkem tedy 280,- Kč na osobu. Děti zaplatí celkem po 180,- Kč, dospělý nepedagogický doprovod  celých 280,- Kč, zbytek doplatí farnost Paseka a farnost Šumvald.
  Pedagogický dozor: P. Pavel Hödl, SL.L. a Mgr. Tomáš Macoun.
  • 10. června uplyne 41 let od úmrtí biskupa českobudějovického ThDr. Josefa Hloucha.
  • Biřmovanci se setkají na pravidelné schůzce v sobotu 15. června od 16h na faře v Dlouhé Loučce.

  Ohlášky 02. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  • Mezi památkami, které jsem ve Vídni navštívil, byl i dům Německého řádu, v němž se ukrývá nádherná gotická kaple, ale také řádová klenotnice.
  • V pondělí 27. května byla zřízena na faře v Dlouhé Loučce menší výstavka o životě kard. Lva Skrbenského z Hříště. Shlédnout ji budete moci kdykoli podle osobní domluvy. Se slavnsotní vernisáží se počítá o svatobartolomějských hodech.
  • Koncert Hradišťanu v pátek 7. června od 18h: zbývají ještě poslední lístky na Obecním úřadě v Dlouhé Loučce.
  • Kardinál Dominik Duka bude v Dlouhé Loučce v neděli 9. června od 10 h sloužit zádušní mši za kard. Lva Skrbenského z Hříště. Před požehnáním představí veřejnosti PhDr. Jitka Jonová, Th.D. svou monografii o baronu Skrbenském. Po požehnání odhalí J. E. D. Duka zrestaurovanou sochu Zmrtvýchvstalého připisovanou Jiřímu Heinzovi.
  Po bohoslužbě přijde vzácný host kard. Duka mezi lidi před kostel.
  Pohoštění formou guláše je připraveno pro všechny účastníky slavnosti.
  • Od 1. července nastupuje do Nové Hradečné nový farář, dosavadní kaplan ze Šternberka P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš. Těšíme se i na to, že navážeme na spolupráci při vydávání našich Farních listů. P. Vladimíru Mrázkovi, který vydávání Farních listů zatím zaštiťoval, vřele děkujeme a přejeme mu mnoho Božího požehnání do nového působiště v Kyjově.
  • Ve středu 5. června dopoledne navštívím jako obvykle nemocné se svatými svátostmi.
  • Ve středu 5. června uplyne 66 let od úmrtí P. ThDr. Jaroslava Studeného.

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr