Requiem za zesnulého Václava Havla

  "Vůdce domu Izraelova, ty jsi dal Mojžíšovi zákon na Sinaji, přijď a vysvoboď nás s velikou mocí. Aleluja." (Alelujový verš 18. prosince)

          Václav Havel (+ 18. prosince 2011)Vážení spoluobčané,

  v závěru adventní doby, osmnáctého prosince, odešel pan Václav Havel, bývalý prezident někdejšího federativního státu a České republiky.
  Obyvatelé Dlouhé Loučky se už nyní sami od sebe připojují k bolesti nad ztrátou této mimořádné osobnosti.
  Ve čtvrtek 22. prosince bude za zesnulého od sedmnácti hodin sloužena ve farním chrámě sv. Bartoloměje zádušní mše. Poté se naší vsí rozlehne vyzvánění zvonu. Obec a farnost upřímně zve lidi dobré vůle, aby se k této památce přidružili.

  Requiescat in pace - Ať ospočívá v pokoji!

  Ohlášky 18.12.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Lev z Judova kmeneZvítězil lev z Judova kmene! (z adventní liturgie předvánočního týdne)

  Moji milovaní,

  ohlášky a pořad bohoslužeb jsou připraveny ke stažení.
  Farní listy:
  Nechme se ochránit tímto mocným lvem, který zařve a temnoty musejí ustoupit.
  P. Pavel

  Ohlášky 11. 12. 2011: DLouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  P. Pavel Dokládal během audiovizuálního pořadu v místním kině o zjeveních Panny Marie ve Fatimě (1917)Moji milovaní!

  Vstupujeme do třetí neděle adventní, lidově zvané radostné. Můžete se začíst do pořadu bohoslužeb a farních ohlášek . Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost hlavně připravované renovaci několia liturgických nádob z Dlouhé Loučky.
  Farní listy: pdf FL_50_MMXI.pdf

  P. Pavel

  Ohlášky 27.11.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Zvítězil Lev z Judova rodu! (z adventní liturgie)

  Moji milovaní!
  S chutí vstupme do adventu. Můžete si stáhnout čerstvý pořad bohoslužeb a ohlášky .
  Farní listy:pdf FL_48_MMXI.pdf

  P. Pavel

  P1030563Zábava při setkání mládeže v nákelské orlovněScénka o nešvarech v našich farnostech - mládežníci z Dolan

  Farnost Dlouhá Loučka bude slavit

  Svatí sourozenci z FatimyVážení přátelé!

  V prosinci 1991 přinesl do našeho kostela P. František Wariš, bývalý farář, sochu Panny Marie - Mystické Růže. Od toho dne se již rovných dvacet let naši věřící z Dlouhé Loučky pod vedením paní Bendové scházejí k večerní modlitbě svatého růžence ve farním chrámě sv. Bartoloměje.
  Chtěl bych vřele poděkovat svým farníkům za jejich příkladnou věrnost a lásku k Panně Marii. Svými modlitbami štěpují nové jaro naší farnosti.
  Chtěli bychom poděkovat 8. prosince 2011 za uplynulých dvacet mariánských let. Proto jsem pozval do Dlouhé Loučky ředitele Fatimského apoštolátu P. Mgr. Pavla Dokládala. Nejprve přednese v teple místního kina v 16h přednášku na téma
  "Třináctý den – Fatima promlouvá k světu. Tajemství zjevená malým pasáčkům a jejich vliv na události 20. století". Posléze se přesuneme do kostela na mši svatou (od 18h).

  docx Plakátek k volnému stažení

  Ohlášky 6.11.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,
  ke shlédnutí zveřejňuji ohlášky i pořad bohoslužeb na 32. týden liturgického mezidobí.
  Farní listy v pdf-formátu: pdf FL_45_MMXI.pdf
  P. Pavel

  Ohlášky 30.10.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milovaní,
  zveřejňuji nové ohlášky i pořad bohoslužeb. Všimnětě si také příležitostí, za jakých můžete získat pro své zesnulé plnomocné odpustky.
  Aktuální Farní listy: pdf FL_44_MMXI.pdf
  P. Pavel H.