Ohlášky 20. 05. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Zámecká kaple sv. Alžběty Uherské neboli Durynské v Dlouhé Loučce čili "horní kaple"Milí a milé,

  zveřejňuji nové ohlášky i pořad bohoslužeb spolu s Farními listy v pdf-formátu . Vyprošuji dobrý vstup do doby povelikonoční.
  Přikládám jeden snímek pořízený v pátek 18. května 2012 v zámecké kapli sv. Alžběty Uherské v Dlouhé Loučce. Ostatní snímky na www.farnost.sumvald.cz/fotogalerie.

  Otec Pavel

  Pozvánka k Blahákům na besedu o výpravě Šumvaláků do Říma

  Otec Pavel se Šumvaláky v ŘíměMilí šumvaldští farníci, farnice a farníčata,

  srdečně Vás zveme na neděli 27. května do světničky Blahákova hostince na besedu o nedávné pouti několika Šumvaláků do Věčného města Říma. Rozprava bude prokládána promítáním fotografií z výpravy. Začínáme v 15h.

  Na příjemné nedělní odpoledne se s úsměvem těší. Začínáme v 15h!

  P. Pavel Hödl, SL.L., průvodce samouk a Ing. Dušan Kyselý

  Ohlášky 13. 5. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci,
  s předstihem zveřejňuji nedělní ohlášky vzhledem k tomu, že odjíždím na plánované soustředění do Beskyd.
  Pořad bohoslužeb i ohlášky ke stažení . Farní listy (poněkud opožděně).
  Otec Pavel

  Ohlášky 6.5.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Otec Pavel na mužském cursillo roku 2005 na Gruni v Beskydech (v pozadí Dům sv. Josefa)Drazí farníci,

  vítejte v měsíci Panny Marie.
  Obvyklé ohlášky, pořad bohoslužeb i pdf Farní listy ke stažení .
  Prosím o modlitbu, když budu od čtvrtku duchovně doprovázet skupinku cursillistů na Gruni (Staré Hamry). Připojuji pěknou fotku z cursilla, jehož jsem se účastnil roku 2005 na stejném místě.

  Otec Pavel

  Ohlášky 29.04.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Iniciala_SVážení farníci,

  seznamte se, prosím, s novými ohláškami a pořadem bohoslužeb.
  Zvláště upozorňuji na změnu našich farních stránek: zvídavé hlavičky si mohou prolistovat elektronickou verzi naší šumvaldské farní kroniky (viz ukázka - barevná iniciála nalevo)!
  Ke stažení: pdf Farní listy č. 18 .

  K ohláškám i plakátek s programem tradiční děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání, která se tentokrát zcela výjimečně nebude konat v katedrálním chrámu, ale na Svatém Hostýně (doc POU_ZA_OBNOVU_RODIN_sv._Hostn.doc).
  To jistě dvojnásob potěší naše mariánské ctitele. Připomínám, že Římskokatolická farnost Nová Hradečná ústy dp. faráře Mgr. Vladimíra Mrázka šumvaldským farníkům nabízí, že se mohou přidat do jejich poutního autobusu. Zastávka v Šumvaldě i čas odjezdu budou ještě upřesněny

  Poselství papeže Benedikta XVI. k XXVII. světovému dni mládeže 1. dubna 2012

  Benedikt XVI.«Radujte se stále v Pánu!» (Flp 4, 4)

  Drazí mladí,

  jsem rád, že u příležitosti 27. Světového dne mládeže se mohu na vás znovu obrátit. V mém srdci zůstává živá vzpomínka na naše setkání v Madridu vloni v srpnu. Byla to mimořádná chvíle milosti, při níž Pán požehnal všem mladým, kteří byli přítomni a přišli z celého světa. Vzdávám Bohu díky za všechny plody, jejichž zrod v těch dnech způsobil a které se v budoucnosti jistě rozmnoží ve prospěch mladých i pro společenství, k nimž patří. Nyní se již zaměřujeme na příští setkání v Rio de Janeiru v roce 2013, jehož tématem budou slova „Jděte a získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28, 19).
  Jako téma letošního Světového dne mládeže jsme si vybrali povzbuzení z Listu svatého apoštola Pavla k Filipanům: „Radujte se stále v Pánu“ (4, 4). Radost je totiž ústředním prvkem křesťanské zkušenosti. I během Světových dní mládeže prožíváme zkušenost intenzivní radosti, ze společenství, z toho, že jsme křesťany, radosti z víry. Je to jedna z charakteristik těchto setkání. Vidíme její velkou přitažlivou sílu a ve světě často poznamenaném smutkem a neklidem je důležitým svědectvím o kráse a věrohodnosti křesťanské víry.
  Povoláním církve je přinášet světu autentickou a trvalou radost, jakou zvěstovali andělé pastýřům v Betlémě během noci Ježíšova narození (srov. Lk 2, 10). Bůh nejen hovořil, konal zázračná znamení v dějinách lidstva, ale natolik se nám přiblížil, že se stal jedním z nás a prošel všemi etapami lidského života. V současné obtížné situaci mnozí mladí okolo vás velice potřebují pocítit, že křesťanské poselství je poselstvím radosti a naděje! Spolu s vámi bych chtěl uvažovat o této radosti a o cestách k jejímu nalézání, abyste ji mohli prožívat stále hlouběji a být jejími nositeli mezi těmi, kdo se nacházejí ve vašem okolí.

  Stojanův květen

  Sarkofág arcibiskupa ThDr. Antonína Cyrila StojanaVážení a milí farníci!

  Dostalo se mi do rukou velmi pěkné čtení o záslužném životě a díle olomouckého arcibiskupa Dr. Antonína Cyrila Stojana. Stojanův květen od známého českého církevního historika nám poslouží jako podklad k májovým promluvám.
  Kdo si chce připomenout tuto mimořádnou novověkou osobnost moravské církve, je srdečně zván na májové pobožnosti.
  Jejich organizace:
  - vždy přede mší Dlouhá Loučka v pondělí, Šumvald ve středu a Paseka v pátek. První májovou pobožnost a poslední ve farnosti povedu osobně.
  V ostatních dnech vřele vybízím farníky, aby se sešli v kostele a uctili Pannu Marii Královnu máje se stojanovským májovým čtením.
  Do tohoto milého Cinkova dílka se smíte začíst i v elektronické podobě, pokud kliknete na tento odkaz. Věřím, že to poslouží i k soukromé domácí pobožnosti.

  Otec Pavel