Ohlášky 10. 7. 2011: dlouhá Loučka, šumvald a Paseka

  Drazí farníci!
  Zveřejňuji nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  S požehnáním do dnů prázdnin a dovolených
  P. Pavel H.

  Katolické náboženství na našich školách

  Děti z náboženství v ŠumvalduVážení rodiče,

  v tomto školním roce můžete své dítě přihlásit do hodin katolického náboženství.

  Výuka probíhá formou jedné vyučovací hodiny týdně.
  K zápisu se nevyžaduje křest.


  Co Vaše dítě může získat?
  •    Seznámí se s mravními hodnotami jako Miluj bližního svého.
  •    Naučí se Desateru: Nezabiješ, nepokradeš, nevydáš křivého svědectví.
  •    Díky základní orientaci v křesťanské nauce mu umožníte poučenější volbu vlastního náboženského přesvědčení…
  … a snadno se nedá oklamat pověrami ani lacinými sliby zhoubných náboženských sekt.
  Na seznámení se těší zdejší katolický duchovní.

  Vyplněné tiskopisy přihlášek prosím odevzdejte nejlépe osobně svému knězi.

  P. Pavel HÖDL, SL.L.

  Ohlášky 3. 7. 2011: dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Milí farníci!
  Zde je pro vás připraven příděl čerstvých ohlášek i pořad bohoslužeb .
  Plodné prožití dovolených a prázdnin přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 26.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka

  Vážení farníci!
  Nabízím nové ohlášky a pořad bohoslužeb . Pán nám dává zotavit se o prázdninách v kruhu své rodiny i v jeho náruči. Naučme se odpočívat tak, abychom byli lepšími nástroji v rukou Páně.
  Otec Pavel

  Dárek ve verších k roku křtu

  Drazí farníci,

  jpg
  u příležitosti roku křtu si vám dovoluji nabídnout jednu nádhernou báseň snad největšího katolického básníka minulého století. Zahleďme se i my častěji na křtitelnici v našich farních kostelích, tím spíše, zmáhá-li nás smutek.

  Ohlášky 19.06.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci a farnice!
  Můžete si stáhnout nový příděl
  ohlášek  i aktuální pořad bohoslužeb.
  Mnoho radosti při následování Ježíše Mistra v liturgickém mezidobí přeje
  P. Pavel

  Ohlášky 5.6.11: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci!

  Uzavřeli jsme mariánský měsíc květen. Když se vydáváme do měsíců dalších, kéž jde Maria s námi:


  Jakub Deml

  Až budu umírat

  Až budu umírat, o to tě prosím, Matko Boží,

  Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého…

  Kriste Ježíši, světlo naše věčné,

  zapřísahám tě pro tvé hořké umučení,

  až mi dohořívati bude světlo denní,

  převeď ě přes propasti smrti nebezpečné

  a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku

  a jako Hostie bílá

  osvítiž krajinu přechodu mého

  z tohoto času do věčnosti.  Ohlášky ke stažení a pořad bohoslužeb.

  Hlavně upozorňuji na zajímavou veřejnou přednášku P. Mgr. Metoděje Hofmanna o dějinách německého řádu a souvislostech s naším regionem, která se bude konat ve středu 8. června od 19h v dlouholoučském kině. Pamětníci, přijďte si zavzpomínat, vy mladší zase něco přiučit z minulosti.

  Váš P. Pavel

  Ohlášky 29.05.2011: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí!
  Nabízím ke stažení nové ohlášky a pořad bohoslužeb.
  P. Pavel Hödl

  Modleme se za pronásledované křesťany

  List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě
  (5. neděle velikonoční)

  Sestry a bratři,
  Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Božím darem, že v ní můžeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. Je smutnou skutečností, že celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu v různých státech naší planety. Nemalý počet položí život za Krista při misijní a charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou.
   I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusili pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důležitá byla tehdy pro nás solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. Požíváme nyní svobody a žijeme v demokratickém státě. Neměli bychom ztratit ze zřetele, že je naší duchovní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou víru nemohou svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. Rozšiřme obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře v  Pána Ježíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni ponižujícímu jednání mocných. Nemůžeme zde podrobně popsat všechny důvody, proč jsou trnem v oku v různých částech světa.