Ohlášky 24. 06. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Kněz podle chuti každého člověkaOhlášky , pořad bohoslužeb a pdf Farní listy jako na dlani.
  Školákům a studentům přejeme požehnané prázdniny.

  Otec Pavel

  Ohlášky 17. 06. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Dřevěný kostel v Žárové
  Moji milovaní,


  seznamte se s obvyklými nedělními přílohami, ohláškami , pořadem bohoslužeb a Farními listy . Zvláště rodiče nechť věnují pozornost Vodní elektrárna Dlouhé Stráně
  připravovanému školnímu výletu do Žárové a Dlouhých Strání (viz snímek):

  Vážení rodiče,
  na zakončení výuky náboženství pořádám pro své žáky za odměnu výlet. Půjde o středu 27. června. Účastníci výletu budou mít tento den ve škole volno. Pojedeme autobusem s panem Vranou z Oskavy.
  S následujícími body programu můžete počítat:
  - Děti z Paseky před obecním úřadem přibereme v 9h, z Dlouhé Loučky u Modré Hvězdy 9:20, ze Šumvaldu na návsi v 9:35.
  - Dále se bude pokračovat na exkurzi dřevěného kostelíka v Žárové (se mší svatou). Oběd na místě nejspíše z vlastních zásob.
  - Přejezd do Dlouhých strání. Exkurze přizpůsobená dětem ode 13 h: projekce filmu, dolní nádrže, lanovkou na horní nádrž. Rozchod, nákup suvenýrů.
  -    Návrat domů okolo 17h.
  Příspěvek na školní výlet je nepovinný, doporučuje se však 350 Kč (při nástupu do autobusu), zbylé náklady uhradí svým dětem farnosti.
  Dospělý doprovod: Dětí bude nanejvýš 23. O dospělý doprovod se kromě mě postará paní Iveta Kyselá a Žofie Čurdová, obě ze Šumvaldu, dále paní Berková z Dlouhé Loučky.
  Pokud se Vaše dítě nebude moci zúčastnit výletu, oznamte mi to laskavě co nejdříve.

  Ještě odkazuji na nové snímky ve fotogaleriích, tentokrát z poslední hodiny náboženství ze Šumvaldu.
  Otec Pavel

  Papežova slova k rodinám v Miláně (2012)

  Odpovědi Benedikta XVI. na otázky během vigilie Světového setkání rodin, Milán

  1.Cat Tien (děvčátko z Vietnamu)

  Ciao Papeži! Jsem Cat Tien a pocházím z Vietnamu. Je mi sedm let a chtěla bych ti představit svoji rodinu. On je můj tatínek, Dan, a moje maminka je Tao, a to je můj bratříček Binh. Ráda bych věděla něco o tvé rodině a o tom, jak to bylo, když jsi byl tak malý, jako já..
  Svatý Otec: Díky Ti, drahá, a díky rodičům. Srdečné díky. Zajímají tě tedy vzpomínky na moje dětství. Bylo by jich hodně. Řeknu jich jenom několik. Pro rodinu byla u nás vždycky podstatná neděle, která však začínala již v sobotu odpoledne. Otec nám četl nedělní čtení ze mše z jedné knihy, která byla v té době v Německu velmi rozšířená a kde byla také vysvětlení jednotlivých textů. Tak začínala neděle: radostnou atmosférou jsme vstoupili do liturgie. Druhý den jsme šli na mši. Bydleli jsme nedaleko Salzburgu a byli jsme tedy obklopeni hudbou – Mozarta, Schuberta, Haydna – a když začínalo Kyrie, bylo to jakoby se otevíralo nebe. Doma pak byl přirozeně velký společný oběd. A hodně jsme zpívali. Můj bratr je velký muzikant, již jako malý chlapec pro nás všechny skládal hudbu, takže zpívala celá rodina. Tatínek hrál na citeru a zpíval. Ty chvíle jsou nezapomenutelné. Potom jsme také společně cestovali, chodili na procházky. Bydleli jsme nedaleko lesa a tak bylo moc krásné vyjít do lesa, kde jsme si hráli a prožívali různá dobrodružství. Jedním slovem: byli jsme jedno srdce a jedna duše, s množstvím společných zkušeností, i v dobách velmi špatných, protože byla válka, před tím diktatura a pak chudoba. Avšak tato vzájemná láska, tato radost i nad jednoduchými věcmi byla mocná, takže jsme dovedli přemáhat a snášet i to špatné. Myslím, že velmi důležité bylo právě to, že i nepatrné věci přinášely radost, protože byly výrazem radosti srdce druhých. A tak jsme vyrůstali v jistotě, že je dobré být člověkem, protože jsme viděli, jak se Boží dobrota odrážela v rodičích a sourozencích. A popravdě řečeno, pokud bych si měl trochu představit, jak to bude v Ráji, vybavuje se mi vždycky čas mého mládí a dětství. V tomto kontextu důvěry, radosti a lásky jsme byli šťastní, a myslím, že v Ráji to bude podobné jako v mém dětství. V tomto smyslu doufám, že až půjdu na „onen svět“, půjdu „domů“.

  Ohlášky 10. 06. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,
  přečtěte si nové ohlášky a pořad boholsužeb; račte si prohlédnout také naše Farní listy .
  S blížícím se koncem školního roku přejeme našim dětem pevné nervy a odhodlanost v běhu do cíle.
  S pozdravem
  otec Pavel

  Ohlášky 20. 05. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Zámecká kaple sv. Alžběty Uherské neboli Durynské v Dlouhé Loučce čili "horní kaple"Milí a milé,

  zveřejňuji nové ohlášky i pořad bohoslužeb spolu s Farními listy v pdf-formátu . Vyprošuji dobrý vstup do doby povelikonoční.
  Přikládám jeden snímek pořízený v pátek 18. května 2012 v zámecké kapli sv. Alžběty Uherské v Dlouhé Loučce. Ostatní snímky na www.farnost.sumvald.cz/fotogalerie.

  Otec Pavel

  Pozvánka k Blahákům na besedu o výpravě Šumvaláků do Říma

  Otec Pavel se Šumvaláky v ŘíměMilí šumvaldští farníci, farnice a farníčata,

  srdečně Vás zveme na neděli 27. května do světničky Blahákova hostince na besedu o nedávné pouti několika Šumvaláků do Věčného města Říma. Rozprava bude prokládána promítáním fotografií z výpravy. Začínáme v 15h.

  Na příjemné nedělní odpoledne se s úsměvem těší. Začínáme v 15h!

  P. Pavel Hödl, SL.L., průvodce samouk a Ing. Dušan Kyselý

  Ohlášky 13. 5. 2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Drazí farníci,
  s předstihem zveřejňuji nedělní ohlášky vzhledem k tomu, že odjíždím na plánované soustředění do Beskyd.
  Pořad bohoslužeb i ohlášky ke stažení . Farní listy (poněkud opožděně).
  Otec Pavel

  Ohlášky 6.5.2012: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Otec Pavel na mužském cursillo roku 2005 na Gruni v Beskydech (v pozadí Dům sv. Josefa)Drazí farníci,

  vítejte v měsíci Panny Marie.
  Obvyklé ohlášky, pořad bohoslužeb i pdf Farní listy ke stažení .
  Prosím o modlitbu, když budu od čtvrtku duchovně doprovázet skupinku cursillistů na Gruni (Staré Hamry). Připojuji pěknou fotku z cursilla, jehož jsem se účastnil roku 2005 na stejném místě.

  Otec Pavel

  Finanční podpora

  "Šumvald - kostel sv. Mikuláše - oprava nátěru fasád" je realizováno za finanční podpory Olomouckého kraje, obce Šumvald a Ministerstva kultury.

  logo olkrajlogo sumvaldlogo mkcr